Lilla Rácz

Lilla Rácz
Download CV Junior Research Fellow (MTA TK JTI)
Research Interests
  • emergency legislation, emergency measures and coronavirus; basic concepts of civil law, the civil law concept of money (contract law and property law aspects)
Selected Publications
  • Rácz Lilla: Rendeleti kormányzás Magyarországon járványügyi készültség és a második veszélyhelyzeti kormányzás idején (2020. június 18. – 2021. február 8.). In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Lőrincz, Viktor Olivér (szerk.) Jogi diagnózisok II. : A Covid 19 világjárvány hatásai a jogrendszerre. Budapest, L’Harmattan (2021), pp. 435-488. 
  • Rácz Lilla: Múltba tekintő gondolatok: szerződési szabadság és fogyasztóvédelem, avagy a magánjog alkalmazkodóképességének korlátairól. Magyar Jog, 12: pp. 677-684. (2020).
  • Rácz Lilla: A személy és a dolog fogalmának (lehetséges) változásai a mesterséges intelligencia és a kriptovaluták világában. Állam- és Jogtudomány, 61(4): pp. 82-107.  (2020).
  • Rácz Lilla: Rendeleti kormányzás a különleges jogrendben – a koronavírus-járvány első hulláma alatt Magyarországon hozott veszélyhelyzeti kormányrendeletek rendszerezése és rövid bemutatása (2020. március 11. [15. óra] – 2020. június 18.). In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Lőrincz, Viktor Olivér (szerk.) Jogi diagnózisok: a COVID-19-világjárvány hatásai a jogrendszerre. Budapest: L'Harmattan Kiadó, Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet (2020), pp. 323-371.
  • Rácz Lilla: Blanketták, ÁSZF-ek, fogyasztók és tisztességtelenség a Ptk. és az Eht. viszonyában, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Gf.40.396/2016/4. számú határozata tükrében. Polgári Jog, 3: pp. 11-12 (2018).
  • Rácz Lilla: A kártérítés tanához - Menyhárth Gáspár nyomán. In: Fazekas, Marianna (szerk.) Jogi tanulmányok: Előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak Konferenciáján. 2018 június 7. Budapest, ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (2018), pp. 522-531.
  • Rácz Lilla A közigazgatási szerződés. In: Menyhárd, Attila; Varga, István (szerk.) 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara: a jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai (I.-II. kötet). Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2018), I. kötet, pp. 813-823.
  • Rácz Lilla: A jogi személyek személyiségvédelme.: Képzelet vagy valóság? In: Görög, Márta; Menyhárd, Attila; Koltay, András (szerk.) A személyiség és védelme : Az Alaptörvény VI. cikkelyének érvényesülése a magyar jogrendszeren belül. Budapest, ELTE ÁJK (2017), pp. 353-367.