Koltai Júlia

Koltai Júlia
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (MTA TK Recens)
Kutatási területek

matematikai statisztika, kutatásmódszertan, hálózatok, kisebbségek

Kiemelt publikációk

Barna, Ildikó ; Koltai, Júlia (2019) Attitude Changes towards Immigrants in the Turbulent Years of the 'Migrant Crisis' and Anti-Immigrant Campaign in Hungary. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 5 : 1 pp. 48-70. Paper: 4 , 23 p.

Bartus, Tamás ; Kisfalusi, Dorottya ; Koltai, Júlia (2019) Logisztikus regressziós együtthatók összehasonlítása. STATISZTIKAI SZEMLE 97 : 3 pp. 221-240. , 20 p.

Lőrincz, L ; Koltai, J ; Győr, A F ; Takács, K (2019) Collapse of an online social network: Burning social capital to create it? SOCIAL NETWORKS 57 pp. 43-53. , 11 p. 

Barna, Ildikó ; Koltai, Júlia (2018) A bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök belső szerkezete és az attitűdök változása 2002 és 2015 között Magyarországon a European Social Survey (ESS) adatai alapján. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE : 2 pp. 4-23. , 20 p. 

Kmetty, Zoltán ; Koltai, Júlia (2018) Társadalmi mobilitás – kapcsolathálózati megközelítésben. In: Kolosi, Tamás; Tóth, István György (szerk.) Társadalmi Riport 2018. Budapest, Magyarország : TÁRKI, (2018) pp. 47-63. , 17 p.

Koltai, Júlia ; Stefkovics, Ádám (2018) A big data lehetséges szerepe a pártpreferenciabecslésekben magyarországi pártok és politikusok Facebook-oldalainak adatai alapján: Módszertani kísérlet. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 27 : 2 pp. 84-120. , 37 p. 

Kmetty, Zoltán ; Koltai, Júlia ; Tardos, Róbert (2017) Core Ties Homophily and Sociocultural Divides in Hungary from 1987 to 2015. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY 47 : 3 pp. 228-249. , 22 p. 

Kmetty, Zoltán ; Koltai, Júlia ; Bokányi, Eszter ; Bozsonyi, Károly (2017) Seasonality Pattern of Suicides in the US: A Comparative Analysis of a Twitter Based Bad-mood Index and Committed Suicides. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 3 : 1 pp. 56-75. , 20 p. 

Koltai, Júlia ; Nemes, Dóra (2017) A lakóhely hatása a társadalmi kapcsolatokra. In: Kovách, Imre (szerk.) Társadalmi integráció : Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. Budapest, Magyarország, Szeged, Magyarország * : Belvedere Meridionale, MTA TK Szociológiai Intézet, (2017) pp. 359-375. , 17 p.

Koltai, Júlia ; Kristóf, Luca ; Simonovits, Bori (2017) Normák, értékek, integráció: A segítési hajlandóság társadalmi tényezői - egy kérdőíves kísérlet eredményei, In: Kovách, Imre (szerk.) Társadalmi integráció : Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. Budapest, Magyarország, Szeged, Magyarország : Belvedere Meridionale, MTA TK Szociológiai Intézet, (2017) pp. 283-304. , 22 p.

Kun, Eszter ; Gács, Zsófia ; Benedek, Angéla ; Mészner, Zsófia ; Koltai, Júlia (2017) A HPV-oltás és a szülői egészségértés: kanyargós út az oltásig. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 58 : 4 pp. 10-19. , 10 p. (2017)

Kun, Eszter ; Gács, Zsófia ; Koltai, Júlia ; Benedek, Angéla ; Mészner, Zsófia (2017) Az iskolai oltási programban felajánlott HPV-oltással kapcsolatos szülői egészségértés (parental health literacy) hazai felmérése. GYERMEKGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE 22 : 4 pp. 197-200. , 4 p. (2017)

Lőrincz, L ; Koltai, J ; Győr, A F ; Takács, K (2017) Collapse of an online social network: the blame on social capital. Budapest, Magyarország : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (2017) , 31 p.

Cs, Ferenczi Szilvia ; Csákvári, Judit ; Koltai, Júlia ; Ligeti, Anna Sára (2016) Kisgyermekes szülők a koragyermekkori intervencióban - magyarországi tapasztalatok egy nagymintás kutatás tükrében. In: Földvári, Mónika; Tomposné, Hakkel Tünde (szerk.) Riport a családokról : A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet kutatási eredményei 2015. Budapest, Magyarország : L'Harmattan, Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, (2016) pp. 15-41. , 26 p.

Kmetty, Zoltán ; Koltai, Júlia (2016) Státuszelérés, társas támogatás, társadalmi törésvonalak: A kapcsolathálózati integráció aspektusai. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2016 : 3 pp. 1-21. , 21 p. (2016)

Koltai, Júlia ; Kun, Eszter (2016) A magyarországi egészségértés nemzetközi összehasonlításban. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 57 : 3 pp. 3-20. , 18 p. (2016)

Koltai, Júlia ; Kun, Eszter (2016) Egészségértés Magyarországon a nemzetközi eredmények tükrében. ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE 23 : 9 pp. 77-81. , 5 p. (2016)

Kmetty, Zoltán ; Koltai, Júlia Anna (2015) Kapcsolathálózatok mérése – elméleti és gyakorlati dilemmák, lehetőségek. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2015 : 4 pp. 34-49. Paper: DOI: 10.18030/socio.hu.2015.4.34 , 16 p. (2015)

Koltai, Júlia (2015) A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzi-nemzetiségi alcsoportok között: (egy mérési kísérlet). In: Sík, Endre; Surányi, Ráchel (szerk.) Határhatások. Budapest, Magyarország : ELTE Társadalomtudományi Kar, Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt., (2015) pp. 396-408. , 13 p.

Koltai, Júlia ; Sik, Endre (2015) A határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások. In: Sík, Endre; Surányi, Ráchel (szerk.) Határhatások. Budapest, Magyarország : ELTE Társadalomtudományi Kar, Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt., (2015) pp. 252-265. , 14 

Koltai, Júlia ; Sik, Endre ; Simonovits, Bori (2015) A kvanti-kvali áldilemmán túl. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 25 : 2 pp. 31-49. , 19 p. (2015)

Koltai, Júlia Anna ; Ligeti, Anna Sára (2015) A határon túli területek szubjektív közelsége. In: Sík, Endre; Surányi, Ráchel (szerk.) Határhatások. Budapest, Magyarország : ELTE Társadalomtudományi Kar, Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt., (2015) pp. 316-330. , 15 p.

Koltai, Júlia (2014) Túl a regresszión. Újfajta modellek felhasználási lehetőségei a társadalomtudományokban.: Doktori tézisek. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 4 : 2 pp. 52-57. , 6 p. (2014)

Koltai, Júlia (2013): A strukturális egyenletek modellezésének bemutatása egy komplex dizájnú kutatás (ISPJ) adatain keresztül (The presentation of Structural Equation Modeling through a complex-designed research (ISJP)). In: Szociológiai Szemle 23(2): 31-51.

Koltai, Júlia (2013): Nemzeti identitás a különböző földrajzi-nemzetiségi alcsoportok között (National identity between the different geological and national subgroups) In: Pro Minoritate 2013(tavasz):  60-78.

Koltai, Júlia - Sik, Endre (2012): Határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások a végeken (Cross-border income and labour market migration) In: Kolosi Tamás, Tóth István György (ed.): Társadalmi Riport 2012 Budapest: TÁRKI Institute. pp. 209-226. (ISBN:1216-6561)

Kmetty, Zoltán - Koltai, Júlia (szerk.) (2012): Változó képletek, változatos perspektívák: Tanulmányok Tardos Róbert 65. születésnapjára (Varying formulas, various perspectives: Studies for the 65th birthday of Róbert Tardos) Budapest: Háttér, 2012. 287 p. (ISBN:978-615-5124-05-1

Kmetty, Zoltán - Koltai, Júlia (2012): The embeddedness of political participation into political discourse. Presentation and conference paper at 11th International Doctoral Seminar in Social Sciences. European Graduate School for Social Sciences, Telc. 

Koltai, Júlia (2011): A nyugdíjrendszerrel kapcsolatos igazságossági attitűdök - a vignettás módszer - elemzési lehetőségei (Attitudes towards the justice of pensions – the analytical possibilities of the factorial survey) In: Örkény Antal, Székelyi Mária (ed.) Az igazságosság labirintusaiban: Társadalmi méltányosság és generációs igazságosság a 21. század Magyarországán. Budapest: Sík Kiadó, 2011. pp. 147-170. (ISBN:978-963-9270-29-9)

Gregor, Anikó - Koltai, Júlia - Székelyi, Mária: Feladatgyűjtemény a társadalomkutatás módszereihez I. (Handbook for the Methodology of Social Research I.) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyem, Társadalomtudományi Kar.

Erőss, Gábor; Koltai, Júlia et al. (2011): Knowledge and Policy: an inseparable couple. Research Report on Knowledge and Policy, funded by the European Commission within the Sixth Framework Program 

Koltai, Júlia - Rudas, Tamás (2008): A TÁRKI HÉV - 2007 kutatás súlyozása (The weighting of the research on walk of life of households 2007) In: Kolosi T, Tóth I Gy (ed.) Újratervezés: Életutak és alkalmazkodás a rendszerváltás évtizedeiben. kutatási jelentés "Háztartások életút vizsgálata" (HÉV) alapján. Budapest: TÁRKI,  pp. 207-222.

Projektek

A big data és a természetesnyelv feldolgozás módszereinek alkalmazása a társadalomtudományokban

Barátságok és a core discussion networkök folyamatai a rendszerváltástól napjainkig;

Az iwiw adatbázis: diffúziós folyamatok vizsgálata egy online közösségi hálóban;

Triádokra épülő hálózatok matematikai modellezése