Mikecz Dániel

Mikecz  Dániel
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)
  • Osztály: Politikai Viselkedés Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: mikecz.daniel@tk.hu
  • Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 5218
  • Épület: T (Emelet, szobaszám: 2. 30.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Társadalmi mozgalmak, politikai tiltakozás, radikális jobboldal, politikai részvétel,  ökológiai mozgalmak, klímatudatosság, civil társadalom

Kiemelt publikációk

Mikecz, Dániel (2018): Environmentalism and civil activism in Hungary. In: Marczin Moskalewicz and Wojchiech Przybylski (eds.) Understanding Central Europe. London; New York, Routledge Taylor & Francis Group

Mikecz Dániel, Böcskei Balázs (2017): Túl az univerzalitáson: az aktivizmus új mintái Magyarországon. In: Boda Zsolt, Szabó Andrea (szerk.): Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák, Budapest, Napvilág Kiadó

Mikecz, Dániel (2016): Democratization, Political Participation and Social Media, Budapest, CEU, Frontiers of Democracy Working Papers

Arató Krisztina, Mikecz Dániel (2015): Civil társadalom, szociális partnerek, társadalmi mozgalmak. In: Körösényi András (szerk.): A magyar politikai rendszer - negyedszázad után, Budapest, Osiris Kiadó

Mikecz, Dániel (2015): Changing movements, evolving parties: The partyoriented structure of the Hungarian radical right and alternative movement, Intersections: East European Journal of Society and Politics 1:(3) pp. 101-119.

Miklós Antal - Dániel Mikecz (2013) : Answer or publish - an online tool to bring down the barriers to participation in modern democracies. InInternational Journal of Public Policy  Vol.9, No.1/2. 131-141. 

Mikecz Déniel (2013): Köztér és köztársaság: 4K! In Krasztev Péter - Jon Van Til (szerk.): Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek. Budapest: Napvilág.
 
Mikecz Dániel (2013): Answer or publish - an online tool to bring down the barriers to participation in modern democracies. In International Journal of Public Policy 2013 Vol.9, No.1/2. 131-141.
 
Mikecz Dániel (2013): Új pártok, változó mozgalmak. A radikális jobboldali és az alternatív mozgalmak pártosodása. In Körösényi András -  Boda Zsolt (szerk.): Van irány? Trendek a magyar politikában. Budapest: MTA TK PTI - Új Mandátum.