Octopus Research Tools (ORT)

Az elmúlt években a személyes megkeresésen alapuló (face-to-face) tudományos adatgyűjtés világszerte válságba került. A módszertan megvalósítása egyre nehezebbé és költségesebbé válik. Ennek eredményeként egyre inkább előtérbe kerülnek a nem személyes megkeresésen alapuló adatgyűjtések, az emberi viselkedéssel kapcsolatos „digitális lábnyomokat” felhasználó kutatások. Ezek az adatok több forrásból származhatnak, melyek között megtalálható a weboldalak látogatottsága, a közösségi média aktivitás, az okostelefon alkalmazások használata és a készülékek különféle szenzoraiból származó mozgásra és egyéb fizikai körülményekre vonatkozó adatok. Az adatgyűjtés jellegét tekintve ezek nem-intruzív módszerek: a felhasználó részéről nem igényelnek folyamatos interakciót, ugyanakkor nagyfokú pontosságot és részletességet biztosítanak az emberek digitális életstílusáról.

Az Octopus projekt célja, hogy a szenzor- és készülékhasználati log alapú digitális viselkedésre vonatkozó adatgyűjtéseket és a multimédiás tartalmakat is megjeleníteni képes kérdőívek módszerét egy komplex, okostelefon-alapú szoftver ökoszisztéma keretében egyesítse. Ezzel egy nemzetközileg is innovatív kutatási eszközt hozunk létre, amely alkalmas a legkülönfélébb társadalmi kérdések és problémák tudományos és akár kereskedelmi célú vizsgálatára, az emberi viselkedés modellezésére és előrejelzésére, és ennek alapján a szakpolitikai döntéshozatal támogatására. A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium keretében 2021 őszén kezdődött el társadalomkutatók és informatikusok részvételével az Octopus Research Tools fejlesztése. Ezt megelőzően módszertani megalapozó kutatások zajlottak, illetve a rendszer funkcióinak specifikálására került sor. Ennek része volt a piacon elérhető szoftverek funkcióinak elemzése és újragondolása, továbbá saját, új funkciók kidolgozása.

A legnagyobb magyarországi online kutatási panelen 2021-ben egy kísérleti kutatásra került sor, amely ún. vinyettás módszerrel vizsgálta az applikáció-alapú adatgyűjtéssel kapcsolatos válaszadói hajlandóság mintázatait, a kutatási ösztönzők szerepét, illetve arra kereste a választ, hogy melyek azok az adattípusok, amelyeket az emberek inkább, és amelyeket kevésbé vagy egyáltalán nem hajlandók megosztani tudományos, kereskedelmi és szakpolitikai célra. A kutatást elemző tanulmányban arra kerestük a választ, hogy a hagyományos kérdőíveken keresztül hozzáférhető személyes információkhoz, véleményekhez képest az emberek miként „árazzák” be saját digitális lábnyomaikat. Eredményeink azt mutatják, hogy az adatgyűjtés tartalma és kontextusa jelentősen megváltoztatja az emberek részvételi hajlandóságát, a különböző passzív szenzoros adatgyűjtési technikákhoz pedig más és más kockázatokat és megbízhatóságot társítanak. Ezeket a módszertani kutatásokat 2023-ban is folytatjuk, első körben egy 100 fős kísérleti pilot kutatás keretében.

2022 nyarára elkészült a szoftver általános keretrendszere, illetve az alapvető jogosultságok kezelése. 2023 januárjában már elérhető a komplex projektszerkesztő felület, a kérdőívszerkesztő és az adatgyűjtések időzítését szabályozó trigger és notification modul, továbbá a mintavételezés. Az okostelefonos applikáció jelenleg Android készülékekre érhető el, 2023 során elkészül az iOS rendszert futtató iPhone készülékekre is. Az Octopus Research Tools alapműködésében nem használ MI-t, azonban több pontján is szorosan kapcsolódik ahhoz.

A különféle aktív és passzív adatgyűjtési modulok hozzájárulhatnak a minél hatékonyabb MI-alapú szolgáltatások létrehozásához. Komplex és transzparens módon lehet majd az emberektől adatokat gyűjteni, amelyek később különböző tanuló algoritmusok bemeneti adataiként is szolgálhatnak. A fejlesztés során arra törekszünk, hogy azoknál a funkcióknál, ahol ennek van jelentősége, megjelenjenek az MI-alapú funkciók.

https://www.octopus-research.hu/

 

Résztvevő kutatók
Gulyás Attila
Kollányi Bence
Koltai Júlia
Ságvári Bence

 

Publikációk
Egedy Tamás, Ságvári Bence. Urban geographical patterns of the relationship between mobile communication, social networks and economic development – the case of Hungary. Hungarian Geographical Bulletin. 70(2), 129–148., 2021

Ságvári Bence, Gulyás Attila, Koltai Júlia. Attitudes Towards Participation in a Passive Data Collection Experiment. Sensors. 21(18):6085., 2021

 

Együttműködő partnerek
Nirprint Hungary Kft.
NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft.
SWT Informatika Kft.
TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.