A morális pánikgomb (MPG) működésének modellezése hagyományos és NLP modellekkel

A kutatás célja a morális pánikgomb (MPG, egy, a kormány által létrehozott hosszú távú manipulációs technológia) működésének vizsgálata az online médiában és a Facebookon. A kutatás során egy már meglévő adatbázist (a SentiOne-tól kinyert korpusz a 2019 és 2022 februárja között született, a Soros és/vagy a migráció kulcsszavakat tartalmazó cikkeket/posztokat tartalmazza) vizsgálunk részben hagyományos, részben természetes nyelvfeldolgozásra alapozott módszerekkel. Az adatbázison belül ezen túlmenően valamennyi részhalmazon belül a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos cikkeket/posztokat magában foglaló alkorpuszokat is létrehozunk. A kutatás során az NLP különféle technikáinak alkalmazásával azt vizsgáljuk, hogy a kormányközeli és kormánytávoli szereplők, továbbá a három kulcsszó (Soros, migráció, koronavírus és ezek „szinonimái”) különféle kombinációiból előálló narratíva-proxyk hogyan függenek össze egymással, illetve az MPG létezésére utaló proxyk (speciális keretezés, jellegzetes fogalomhasználat, karaktergyilkosságok stb.) előfordulásának valószínűségével. 

 

Résztvevő kutatók:
Buda Jakab
Farkas Eszter
Molnár Anna
Rakovics Zsófia
Samoniek, Aleksandra
Stefkovics Ádám

 

Publikációk:
Gerő Márton, Sik Endre. „Már nyomni sem kell” – a morális pánikgomb (MPG) és a 2022. évi választás. In Az állandóság változása, szerk.: Böcskei Balázs és Szabó Andrea, Gondolat/TK PTI, Budapest, 65–86 old., 2022

Kerényi Péter, Sik Endre. Adalékok a morális pánikgomb legfrissebb megnyomattatásához. Mozgó Világ, 11:15–27., 2022

 

Konferencia-előadások:
Sik Endre. The Symphony of the Moral Panic Button – Prelude and Four Movements, HWK Fellow Lecture, 2021

 

Kulcsszavak: morális pánikgomb, természetes nyelvfeldolgozás, média, adatbányászat, migráció