Attila Gulyás

Attila Gulyás
Download CV Research Fellow (MTA TK Recens)
Selected Publications
  • Gulyás Attila 2016. Subjective Well-being and work - a Brief Review on International Surveys and Results. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2 (1): 74-97
  • Gulyás Attila-Janky Béla 2016. Választójog és intergenerációs igazságosság: Témakeretezés és választói attitűdök. Szociológiai Szemle, 2016/03: 56-77.
  • Boros I. Jr., Gulyás, A., Szabó, M.K., and Havadi, G. 2018. Text Network Analysis – A Bag of Words Model, POLTEXT Incubator Workshop, Budapest, Hungary.
  • Gulyás A., Boros I. és Havadi G. 2017. Rákosi-éra politikai dokumentumok vizsgálata a szöveg alapú kapcsolatháló-elemzés módszerével, III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet konferencia. ELTE BTK, Budapest.
  • Gulyás Attila, Galántai Júlia, Szabó Martina Katalin és Szebeni Zea. 2018. A HuTongue spontán beszélt nyelvi korpusz leiratozásának és annotálásának minőségbiztosítási munkálatai. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia kiadványa. Szeged.
  • Gulyás A., Szabó M. K., Boros I. és Havadi G. 2018. A Rákosi-éra pártjegyzőkönyveinek feldolgozása, elemzése és vizualizációja szövegalapú kapcsolatháló-elemzési módszerekkel. In. Vincze V. (szerk.) XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciakötet, Szeged.
  • Gulyás A., Szabó M. K., Boros I. és Havadi G. 2018. Text network analysis and visualization of Hungarian, communist-era political reports, Text2Story 2018 - First Workshop on Narrative Extraction From Text, Grenoble, France. http://ceur-ws.org/Vol-2077/