Publications

2023

Grad-Gyenge Anikó. A mesterséges intelligencia által generált tartalmak értelmezésének lehetőségei a szerzői jog útján. Magyar Jog, 2023, 6, 337-345.

https://szakcikkadatbazis.hu/doc/2441007 

Máté Ákos, Rakovics Zsófia, Rudas Szilvia, Wallis Levente, Ságvári Bence, Huszár Ákos, Koltai Júlia. Willingness of Participation in an Application-Based Digital Data Collection among Different Social Groups and Smartphone User Clusters. Sensors, 23(9): 4571. Q1, IF: 4.35

https://doi.org/10.3390/s23094571

Máté Ákos, Sebők Miklós, Lukasz Wordliczek, Dariusz Stolicki, Feldmann Ádám. Machine Translation as an Underrated Ingredient? Solving Classification Tasks with Large Language Models for Comparative Research. Computational Communication Research, 5(2).

https://doi.org/10.5117/CCR2023.2.6.MATE

Mezei Kitti. A mesterséges intelligencia jogi szabályozásának aktuális kérdései az Európai Unióban. In Medias Res, 2023, 12(1), 53-70. 

https://doi.org/10.59851/imr.12.1.4 

Mezei Kitti, Szentgáli-Tóth Boldizsár. 2023. Some Comments on the Legal Regulation on Misinformation and Cyber Attacks Conducted Through Online Platforms . LeXonomica, 15(1), 33-52.

https://doi.org/10.18690/lexonomica.15.1.33-52.2023

Pap L. András. Genealogy in Law as a Technology for Categorizing, Contesting and Deconstructing Monoracialism. Genealogy 2023, 7(1), 1.    

https://doi.org/10.3390/genealogy7010001

Ságvári Bence, Bokor Tamás, Kollányi Bence, Mogyorósi Pálma. MI narratívák az online médiában. Kutatási jelentés.

https://milab.tk.hu/uploads/files/MI_riport_v08_small.pdf

Sebők, Miklós, Gárdos-Orosz, Fruzsina, Kiss, Rebeka, Járay, István. 2023. The Transparency of Constitutional Reasoning: A Text Mining Analysis of the Hungarian Constitutional Court’s Jurisprudence, Studia Iuridica LublinensiaQ2

DOI: 10.17951/sil.2023.32.3.11-4

Sebők Miklós, Kiss Rebeka, Járay István. Introducing HUNCOURT: A New Open Legal Database Covering the Decisions of the Hungarian Constitutional Court for Between 1990 and 2021. Journal of the Knowledge Economy, 2023: 08 May, 1-34., Q2, IF: 1.815

https://doi.org/10.1007/s13132-023-01395-6  

Sebők, Miklós, Proksch, Sven-Oliver, Rauh, Christian, Visnovitz, Péter, Balázs, Gergő, Schwalbach, Jan. 2023. Comparative European Legislative Research in the Age of Large-Scale Computational Text Analysis – A Review Article. International Political Science Review, Q1, IF: 2.2

https://doi.org/10.1177/01925121231199904

Tomaž Erjavec, Maciej Ogrodniczuk et al. (Orsolya Ring). The ParlaMint corpora of parliamentary proceedings. Language Resources and Evaluation, 57, 415-448., Q1, IF: 2.354

https://doi.org/10.1007/s10579-021-09574-0

Üveges István, Ring Orsolya. HunEmBERT: A Fine-Tuned BERT-Model for Classifying Sentiment and Emotion in Political Communication. IEEE Access, vol. 11, 60267-60278. Q1, IF: 3.367

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3285536

2022

Agócs Petra Márta. Az önvezető autók által felvetett problémákra, különösképp a villamos-dilemmára adhat. MTA Law Working Papers 2022/15.

https://jog.tk.hu/mtalwp/az-onvezeto-autok-altal-felvetett-problemakra-kulonoskepp-a-villamos-dilemmara-adhato-lehetseges-valaszok-a-magyar-buntetojog-alapjan

Ambrus István, Mezei Kitti. The New Hungarian Legislation on Money Laundering and the Current Challenges of Cryptocurrencies. Danube: Law and Economics Review, 13(4), 256-268Q2, IF: 0.301

https://doi.org/10.2478/danb-2022-0016

Bai Attila, Kovách Imre, Czibere Ibolya, Megyesi Boldizsár, Balogh Péter. Examining the Adoption of Drones and Categorisation of Precision Elements among Hungarian Precision Farmers Using a Trans-Theoretical Model. Drones 6(8), 200, Q1, IF: 5.532

https://doi.org/10.3390/drones6080200

Chronowski Nóra – Kálmán Kinga – Szentgáli-Tóth Boldizsár. Régi keretek, új kihívások: a mesterséges intelligencia prudens bevonása a bírósági munkába és ennek hatása a tisztességes eljáráshoz való jogra. Glossa Iuridica, 8(4), 7-38.

http://real.mtak.hu/id/eprint/140580

Cserép Andor Valér. Regulating Digital Giants – The EU’s Digital Markets Act Part One. MTA Law Working Papers 2022/13.

https://jog.tk.hu/mtalwp/regulating-digital-giants-the-eus-digital-markets-act-part-one

Czebe András. Fegyverek egyenlősége a digitális forradalom korában: a leplezett eszközök alkalmazásával összegyűjtött elektronikus adatok garanciális kérdései. Kúriai Döntések Bírósági Határozatok: A Kúria lapja 70: 1, 141-147.

http://real.mtak.hu/136339/

Egyed-Gergely Júlia, Vajda Róza, Gárdos Judit, Horváth Anna, Meiszterics Enikő, Micsik András, Martin Dániel, Marx Attila, Pataki Balázs, Siket Melinda. Szociológia, kutatási adatok, mesterséges intelligencia: lehetőségek és tapasztalatok. In: Valós térben - Az online térért : Networkshop 31: országos konferencia. 2022. április 20–22. Debreceni Egyetem. Kiadja a HUNGARNET Egyesület az MTA Könyvtár és Információs Központ közreműködésével, Budapest, 161-169.

https://doi.org/10.31915/NWS.2022.20

Erős Orsolya Júlia. A mesterséges intelligencia (MI) a kártérítési felelősségi rendszerben. MTA Law Working Papers 2022/17.

https://jog.tk.hu/mtalwp/a-mesterseges-intelligencia-mi-a-karteritesi-felelossegi-rendszerben

Eszteri Dániel. Elosztott adatbázisok, okoseszközök, automatikus döntések és a GDPR: adatvédelmi kapcsolódási pontok néhány új technológia vizsgálata kapcsán. Magyar Jog, 69(9), 505-515.

https://szakcikkadatbazis.hu/doc/3070104

Friedery Réka. COVID-19 és az Európai Unió külső határai. MTA LAW Working Papers 2022/25.

https://jog.tk.hu/mtalwp/covid19-es-az-europai-unio-kulso-hatarai

Friedery Réka. Hardening borders during the pandemic in the European Union. The Shape of the Schengen Borders Code and the EU Digital COVID Certificate. Quarterly on Refugee Problems - AWR Bulletin, 61(1), 71-84.

https://doi.org/10.57947/qrp.v61i1.2

Gelányi Péter, Sebők Miklós, Ring Orsolya. A topikmodellezés lehetőségei és korlátai egy törvénykorpusz példáján. Statisztikai Szemle, 100(8), 783-814.

https://doi.org/10.20311/stat2022.8.hu0783

Gerő Márton, Sik Endre. „Már nyomni sem kell” – a morális pánikgomb és a 2022. évi választás. In: Az állandóság változása. Parlamenti választás 2022. Gondolat Publishers; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, Budapest, 65-86.

http://real.mtak.hu/154700/

Hoffman István, Mirosław Karpiuk. E-administration in Polish and Hungarian Municipalities – a Comparative Analysis of the Regulatory Issues. Lex Localis - Journal of Local Self-governments, 20(3), Q2, IF: 0.612

https://doi.org/10.4335/20.3.617-640(2022)

Illéssy Miklós, Huszár Ákos. Technológiai fejlődés és munkaerőpiac: automatizációs kitettség Magyarországon. Statisztikai Szemle, 100(2), 137-161.

https://doi.org/10.20311/stat2022.2.hu0137

Kálmán Kinga, Kiss, Laura Olga, Mezei Kitti, Szentgáli-Tóth, Boldizsár. Oprogramowania oparte na sztucznej inteligencji w sądach na całym świecie: praktyka, perspektywy i wyzwania mające znaczenie dla Węgier i Europy Środkowej (Artificial Intelligence-based software in courts around the world: relevant practice, experience, and challenges for Hungary and Central-Europe). Prawo Mediow Elektronicznych: Kwartalnik Naukowy.

https://doi.org/10.34616/144673

Kálmán Kinga, Kiss Laura Olga, Szentgáli-Tóth Boldizsár. Mesterséges intelligencia alapú szoftverek a világ bíróságain: gyakorlati tapasztalatok, perspektívák és kihívások.  In: Jogi technológiák. Ludovika Press, Budapest.

http://real.mtak.hu/id/eprint/155657

Kerényi Péter, Sik Endre. Adalékok a morális pánikgomb legfrissebb megnyomattatásához. Mozgó Világ, 48(11), 15-27.

https://www.researchgate.net/publication/365705164_Adalekok_a_moralis_panikgomb_legfrissebb_megnyomattatasahoz

Kiss Rebeka, Sebők Miklós. A jogalkotás kvantitatív vizsgálata a jogrendszer reagálóképessége szempontjából. In: Gárdos, Orosz Fruzsina (szerk.) A magyar jogrendszer rezilienciája 2010 – 2020, Budapest, Magyarország : ORAC Kiadó Kft., 110-137.

http://real.mtak.hu/155648/

Kiss Rebeka, Sebők Miklós. Creating an Enhanced Infrastructure of Parliamentary Archives for Better Democratic Transparency and Legislative Research -Report on the OPTED forum in the European Parliament (Brussels, Belgium, 15 June 2022). International Journal of Parliamentary Studies, 2(2), 278-284.

https://doi.org/10.1163/26668912-bja10053

Kovách Imre, Megyesi Boldizsár, Bai Attila, Balogh Péter. Sustainability and agricultural regeneration in the Hungarian agriculture. Sustainability 14(2), 969. Q1, IF: 3.889

https://doi.org/10.3390/su14020969

Kovács Szitkay Eszter, Pap L. András. Race, Ethnicity, Biotechnology and the Law: Potentiality and Challenges for Law Enforcement in the Digital Age. European Law Enforcement Research Bulletin – Special Conference Edition Nr.6

http://real.mtak.hu/155616/1/cepol_539-Article%20Text-4496-1-10-20221208.pdf

Lugosi Vilmos. Mire jó ma egy önvezető autó? Az önvezető autók jelenlegi szabályozásának kérdései és kritikái. MTA Law Working Papers 2022/16.

https://jog.tk.hu/mtalwp/mire-jo-ma-egy-onvezeto-auto-az-onvezeto-autok-jelenlegi-szabalyozasanak-kerdesei-es-kritikai

Mezei Kitti. Diszkrimináció az algoritmusok korában. Magyar Jog, 69(6), 331-338.

https://szakcikkadatbazis.hu/doc/8415078

Mezei Kitti, Bán-Forgács Nóra. Discrimination in the age of algorithms. In: Iwona, Florek; Ildikó, Laki (szerk.) Human rights as a guarantee of smart, sustainable and inclusive growth. Milton Friedman University, Alcide De Gasperi University of Euroreginonal Economy, Budapest, Józefow, 73-80.

http://real.mtak.hu/id/eprint/155846

Mezei Kitti, Szentgáli-Tóth Boldizsár. Az online platformok használatában rejlő veszélyek. A dezinformáció és a kibertámadások jogi kockázatai. In: Török, Bernát; Ződi, Zsolt (szerk.) Az internetes platformok kora. Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó, 319-340.

http://real.mtak.hu/155573/

Mezei Kitti, Träger Anikó. The European Approach to Artificial Intelligence. Ethical and Regulatory Implications. Acta Univrsitatis Sapientiae, Legal Studies, 11(2), 19-34

https://acta.sapientia.ro/content/docs/112_02.pdf

Molnár Csaba. If there is nothing else to say: the local content of interpellations. The Journal of Legislative StudiesQ1, IF: 0.823

https://doi.org/10.1080/13572334.2022.2127644

Móczár Dóra. Mesterséges intelligencia és a büntetőjogi felelősségi kérdések, különös tekintettel az önvezető autókra. MTA Law Working Papers 2022/18.

https://jog.tk.hu/mtalwp/mesterseges-intelligencia-es-a-buntetojogi-felelossegi-kerdesek-kulonos-tekintettel-az-onvezeto-autokra

Pap József, Makó Csaba, Illéssy Miklós, Kis Norbert, Amir Mosavi. Modeling Organizational Performance with Machine Learning. Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity. 8(4), 177, Q1, IF: 3.61

https://doi.org/10.3390/joitmc8040177

Pap József, Makó Csaba, Illéssy Miklós, Zef Dedaj, Sina Ardabili, Török Bernát, Amir Mosavi. Correlation Analysis of Factors Affecting Firm Performance and Employees Wellbeing: Application of Advanced Machine Learning Analysis. Algorithms 15(9), 300, Q2, IF: 2.267

https://doi.org/10.3390/a15090300

Ring Orsolya, Vincze Veronika, Guba Csenge, Üveges István. HunEmPoli: magyar nyelvű, részletesen annotált emóciókorpusz. In: Berend, Gábor; Gosztolya, Gábor; Vincze, Veronika (szerk.) XIX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, MSZNY-2023, Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem (SZTE) , 187-201.

https://rgai.inf.u-szeged.hu/file/430

Ságvári Bence, Bokor Tamás, Kollányi Bence, Pálvölgyi Eszter. Mi és az MI. Mesterséges intelligenciával kapcsolatos társadalmi attitűdök Magyarországon. Kutatási jelentés.

https://milab.tk.hu/uploads/files/MI_survey_report_final_doc.pdf

Sebők Miklós, Kubik Bálint György, Molnár Csaba, Járay István Péter, Székely Anna. Measuring legislative stability: a new approach with data from Hungary. European Political Science. 2022. Q1, IF: 1.704

https://doi.org/10.1057/s41304-022-00376-8

Sebők Miklós; M. Balázs Ágnes; Molnár Csaba. Punctuated Equilibrium and Progressive Friction in Socialist Autocracy, Democracy and Hybrid Regimes. Journal of Public Policy, 1-23. 2022, Q1, IF: 1.749

https://doi.org/10.1007/s11135-021-01287-4

Szabó Martina Katalin, Vincze Veronika, Ring Orsolya, Guba Csenge. Nagyot mondó képviselők? Fokozás a politikai kommunikációban. In: Berend, Gábor; Gosztolya, Gábor; Vincze, Veronika (szerk.) XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2022, Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, 325-341.

Szentgáli-Tóth Boldizsár. A robotok jogi személyiségének koncepciója és annak lehetséges hatásai a demokráciára.: Miért ne adjunk szavazati jogot a mesterséges intelligenciáknak. Magyar Jog, 69(6), 321-330.

http://real.mtak.hu/id/eprint/155700

Szentgáli-Tóth Boldizsár. Digitalizáció az észtországi bíróságokon: legenda és valóság. Arsboni, 10.

http://real.mtak.hu/id/eprint/155312

Szentgáli-Tóth Boldizsár. Egy dinamikus példa: mesterséges intelligencia Malajzia bíróságain. Arsboni, 10.

http://real.mtak.hu/id/eprint/155314

Üveges István, Csányi Gergely Márk, Ring Orsolya, Orosz Tamás. A szövegaugmentálási módszerek összehasonlítása politikai szövegek szentimentanalízise során. In: Berend, Gábor; Gosztolya, Gábor; Vincze, Veronika (szerk.) XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, pp. 521-534, 2022

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/23479/

Üveges István, Ring Orsolya. A CLARIN ParlaMint magyar korpuszaIn: Berend, Gábor; Gosztolya, Gábor; Vincze, Veronika (szerk.) XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2022, Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, 491-503.

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/23478/

Üveges István, Vincze Veronika, Ring Orsolya, Guba Csenge. Aspect-based emotion analysis of Hungarian parliamentary speeches. In: Proceedings of the 2nd Workshop on Computational Linguistics for Political Text Analysis (CPSS-2022) Potsdam, Germany. pp. 79-89.

https://old.gscl.org/en/arbeitskreise/cpss/cpss-2022/workshop-proceedings-2022

Varju Márton. The Protection of Technology Sovereignity in the EU: Policy, Powers and the Legal Reality. European Law Review, 47(4), 568-583., Q2, IF: 0.756

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8552121

Ződi Zsolt, Kiss Rebeka. Hová tűntek a perek? A hazai bíráskodás kvantitatív vizsgálata 2010 és 2020 között. In: Gárdos, Orosz Fruzsina (szerk.) A magyar jogrendszer rezilienciája 2010 – 2020. Budapest, Magyarország : ORAC Kiadó Kft., 138-159.

http://real.mtak.hu/155647/

 

2021

Ambrus István. Digitalizáció és büntetőjog. Monográfia (Könyv). Wolters Kluwer Hungary, Budapest, Magyarország, 328 p. 2021

https://m2.mtmt.hu/api/publication/31987273

Balogh Péter, Bai Attila, Czibere Ibolya, Kovách Imre, Fodor László, Bujdos Ágnes, Sulyok Dénes, Gabnai Zoltán, Birkner Zoltán. Economic and Social Barriers of Precision Farming in Hungary. Agronomy 11(6):1112, Q1, IF: 3.486

https://doi.org/10.3390/agronomy11061112

Egedy Tamás, Ságvári Bence. Urban geographical patterns of the relationship between mobile communication, social networks and economic development – the case of Hungary. Hungarian Geographical Bulletin, 70(2), 129-148., Q2, IF: 2.179

https://doi.org/10.15201/hungeobull.70.2.3

Friedery Réka. Pandémia és szabad mozgás: a Schengeni határellenőrzési kódex és az uniós digitális Covid-igazolvány. MTA Law Working Papers 2021/27.

http://real.mtak.hu/135116/

Grund Borbála. A kibertér bűncselekményeiről és a kiberbűnözés hazai gyakorlatáról. MTA Law Working Papers 2021/21.

https://jog.tk.hu/mtalwp/a-kiberter-buncselekmenyeirol-es-a-kiberbunozes-hazai-gyakorlatarol

Hodula Máté. 2021. Az autonóm járművek hatása a közlekedési büntetőjog fejlődésére. MTA Law Working Papers 2021/7. pp. 1-32.

https://jog.tk.hu/mtalwp/az-autonom-jarmuvek-hatasa-a-kozlekedesi-buntetojog-fejlodesere

Illéssy, Miklós – Huszár, Ákos – Makó, Csaba. Technological development and the labour market: how susceptible are jobs to automation in Hungary? Societies, 11(3):93., Q2, IF: 1.538

https://doi.org/10.3390/soc11030093

Kálmán Kinga. 2021. Nyomokban kódokat tartalmazhat? A mesterséges intelligencia igazságszolgáltatásban történő alkalmazásának alkotmányjogi vonatkozásai a tisztességes eljáráshoz való jog tükrében. MTA Law Working Papers 2021/2.

https://jog.tk.hu/mtalwp/nyomokban-kodokat-tartalmazhat-a-mesterseges-intelligencia-igazsagszolgaltatasban-torteno-alkalmazasanak-alkotmanyjogi-vonatkozasai-a-tisztesseges-eljarashoz-valo-jog-tukreben

Kálmán Kinga: The constitutional aspects of applying AI based decision-making in the judiciary through the lenses of the right to fair trial. In: Garayová Lilla (szerk.) The Law of the Future - The Future of Law. Bratislava, Szlovákia: Páneurópska vysoká škola, 823-847.

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/05/lotf.pdf

Máté Ákos, Sebők Miklós, Barczikay Tamás. 2021. The effect of central bank communication on sovereign bond yields: The case of Hungary. PLOS ONE, 16 (2), 1-28. Q1, IF: 3.272

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245515

Máthéné Hegedűs Regina. Az önvezető járművek és a közlekedési bűncselekmények miatti büntetőjogi felelősség kérdése a nemzetközi szabályozás tükrében. MTA Law Working Papers 2021/28.

https://jog.tk.hu/mtalwp/az-onvezeto-jarmuvek-es-a-kozlekedesi-buncselekmenyek-miatti-buntetojogi-felelosseg-kerdese-a-nemzetkozi-szabalyozas-tukreben

Mezei Kitti. A kiberbűnözés aktuális kihívásai a büntetőjogban. L’Harmattan Kiadó. Budapest, Magyarország, 282 p. 2021

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31675752

Ságvári Bence, Gulyás Attila, Koltai Júlia. Attitudes Towards Participation in a Passive Data Collection Experiment. Sensors. 2021; 21(18):6085., Q2, IF: 4.468

https://doi.org/10.3390/s21186085

Sebők, Miklós; Boda Zsolt (Eds.) Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021

Sebők, Miklós; Boda Zsolt. Understanding Agenda Dynamics in Non-democracies. In:  Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021.

Csaba, Molnár,; Miklós Sebők. The Data and Methods of the Hungarian Comparative Agendas Project, In:  Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021

Csaba Molnár; Orsolya Ring. Hungarian Regimes and Their Institutional Characteristics, In:  Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021.

Csaba Molnár. The Pre-war Era of Proto-parliamentarism (1867–1918), In:  Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021

Orsolya Ring; László Kiss. Agenda Dynamics in Socialist Autocracy (1957–1989), In:  Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021

Sebők Miklós, Kacsuk Zoltán, Máté Ákos. The (real) need for a human touch Testing a human-machine hybrid topic classification workflow on a New York Times corpus. Quality and Quantity: International Journal of Methodology. 2021, Q1, IF: 3.377

https://doi.org/10.1017/S0143814X21000143

Sebők Miklós, Kristin Makszin & Jasper Simons. Mission adapted: the hidden role of governors in shaping central bank operating missions in Hungary. East European Politics, Q1, IF: 2.857

https://doi.org/10.1080/21599165.2021.1907351

Sebők Miklós, Ring Orsolya és Máté Ákos. Szövegbányászat és Mesterséges Intelligencia R-ben, Budapest: Typotex.

https://www.researchgate.net/publication/352119720_Szovegbanyaszat_es_mesterseges_intelligencia_R-ben

Szentgáli-Tóth Boldizsár. Robotic personhood and its potential impact to democracy. Should artificial intelligence be citizens and vested with right to vote? In: Garayová Lilla (szerk.) The Law of the Future - The Future of Law. Bratislava, Szlovákia: Páneurópska vysoká škola, 771-807.

http://real.mtak.hu/125102/6/lotf-771-808.pdf

Tomaž Erjavec et al. (Orsolya Ring). ParlaMint: Comparable Corpora of European Parliamentary Data. In: CLARIN Annual Conference 2021 – Proceedings (Eds. Monica Monachini, Maria Eskevich).

https://office.clarin.eu/v/CE-2021-1923-CLARIN2021_ConferenceProceedings.pdf#page=27

Vancsó Anna, Kmetty Zoltán. Dominant Christian narratives of solidarity during the COVID pandemic in Hungary. Intersections. East European Journal of Society and Politics. Vol. 7 No. 3, 101-119.

https://doi.org/10.17356/ieejsp.v7i3.804   

Zorkóczy Miklós. Mesterséges intelligencia az egészségügyben: Dilemmák és lehetőségek. MTA Law Working Papers 2021/25.

https://jog.tk.hu/mtalwp/a-mesterseges-intelligencia-egeszsegugyi-jogi-es-etikai-dimenzioi

 

2020

Bolonyai, Flóra; Sebők, Miklós, 2020. Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat. in: Jakab, András – Sebők, Miklós (szerk.) Empirikus jogi tanulmányok. Budapest, Osiris.

Jakab András; Sebők Miklós (szerk.): Empirikus jogi kutatások - Paradigmák, módszertan, alkalmazási területek, Osiris Kiadó, Budapest, 2020. 

http://real.mtak.hu/121884/

Kecskés Gábor. 2020. Az autonóm járművek jogi kérdéseinek nemzetközi kontextusa, különös tekintettel a környezetjogi vetületekre. Állam- és jogtudomány, 61(4), 52-64. 

https://jog.tk.hu/uploads/files/2020-04_KECSKES-tan.pdf

Makó Csaba, Illéssy Miklós, Pap, József. 2020. Munkavégzés a platformalapú gazdaságban - A foglalkoztatás egy lehetséges modellje? Közgazdasági Szemle, 67(11), 1112-1129. 

http://doi.org/10.18414/KSZ.2020.11.1112

Mezei Kitti. 2020. A modern technológiák kihívásai a büntetőjogban, különös tekintettel a kiberbűnözésre. Állam- és jogtudomány, 61(4), 65-81. 

http://real.mtak.hu/118627/

Rácz Lilla. 2020. A személy és a dolog fogalmának (lehetséges) változásai a mesterséges intelligencia és a kriptovaluták világában. Állam- és jogtudomány, 61(4), 82-107. 

https://jog.tk.hu/uploads/files/2020-04_RACZ-tan.pdf

Sebők Miklós; Gajduschek György; Molnár Csaba (szerk.): A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények, Gondolat Kiadó, Budapest, 2020. 

http://real.mtak.hu/121883/

Sebők Miklós; Kacsuk Zoltán. 2020. The Multiclass Classification of Newspaper Articles with Machine Learning: The Hybrid Binary Snowball Approach. Political Analysis, 1-14., Q1, IF: 6.065

https://doi.org/10.1017/pan.2020.27

Sebők Miklós; Kozák Sándor. 2020. From State Capture to “Pariah” Status? The Preference Attainment of the Hungarian Banking Association (2006–14). Business and Politics, 1-23., Q1, IF: 1.796

https://doi.org/10.1017/bap.2020.8