Publications

2021

Egedy Tamás, Ságvári Bence. Urban geographical patterns of the relationship between mobile communication, social networks and economic development – the case of Hungary. 2021. Hungarian Geographical Bulletin. 70(2), 129-148. 

https://doi.org/10.15201/hungeobull.70.2.3

Balogh Péter, Bai Attila, Czibere Ibolya, Kovách Imre, Fodor László, Bujdos Ágnes, Sulyok Dénes, Gabnai Zoltán, Birkner Zoltán. 2021. Economic and Social Barriers of Precision Farming in Hungary. Agronomy 11(6):1112

https://doi.org/10.3390/agronomy11061112

Sebők Miklós, Ring Orsolya és Máté Ákos. 2021. Szövegbányászat és Mesterséges Intelligencia R-ben, Budapest: Typotex.

https://www.researchgate.net/publication/352119720_Szovegbanyaszat_es_mesterseges_intelligencia_R-ben

Sebők Miklós, Kristin Makszin & Jasper Simons. 2021. Mission adapted: the hidden role of governors in shaping central bank operating missions in Hungary. East European Politics.

https://doi.org/10.1080/21599165.2021.1907351

Máté Ákos, Sebők Miklós, Barczikay Tamás. 2021. The effect of central bank communication on sovereign bond yields: The case of Hungary. PLOS ONE, 16 (2). pp. 1-28.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245515

Hodula Máté. 2021. Az autonóm járművek hatása a közlekedési büntetőjog fejlődésére. MTA Law Working Papers 2021/7. pp. 1-32.

https://jog.tk.hu/mtalwp/az-autonom-jarmuvek-hatasa-a-kozlekedesi-buntetojog-fejlodesere

Kálmán Kinga. 2021. Nyomokban kódokat tartalmazhat? A mesterséges intelligencia igazságszolgáltatásban történő alkalmazásának alkotmányjogi vonatkozásai a tisztességes eljáráshoz való jog tükrében. MTA Law Working Papers 2021/2. pp. 1-24.

https://jog.tk.hu/mtalwp/nyomokban-kodokat-tartalmazhat-a-mesterseges-intelligencia-igazsagszolgaltatasban-torteno-alkalmazasanak-alkotmanyjogi-vonatkozasai-a-tisztesseges-eljarashoz-valo-jog-tukreben

Kálmán Kinga: The constitutional aspects of applying AI based decision-making in the judiciary through the lenses of the right to fair trial. In: Garayová Lilla (szerk.) The Law of the Future - The Future of Law. Bratislava, Szlovákia: Páneurópska vysoká škola (2021) pp. 823-847.

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/05/lotf.pdf

Szentgáli-Tóth Boldizsár: Robotic personhood and its potential impact to democracy. Should artificial intelligence be citizens and vested with right to vote? In: Garayová Lilla (szerk.) The Law of the Future - The Future of Law. Bratislava, Szlovákia: Páneurópska vysoká škola (2021) pp. 771-807.

http://real.mtak.hu/125102/6/lotf-771-808.pdf

2020

Sebők Miklós; Kacsuk Zoltán. 2020. The Multiclass Classification of Newspaper Articles with Machine Learning: The Hybrid Binary Snowball Approach. Political Analysis, pp.1-14 https://doi.org/10.1017/pan.2020.27

Sebők Miklós; Kozák Sándor. 2020. From State Capture to “Pariah” Status? The Preference Attainment of the Hungarian Banking Association (2006–14). Business and Politics, pp. 1-23 https://doi.org/10.1017/bap.2020.8

Sebők Miklós; Gajduschek György; Molnár Csaba (szerk.): A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények, Gondolat Kiadó, Budapest, 2020. http://real.mtak.hu/121883/

Jakab András; Sebők Miklós (szerk.): Empirikus jogi kutatások - Paradigmák, módszertan, alkalmazási területek, Osiris Kiadó, Budapest, 2020. http://real.mtak.hu/121884/

Bolonyai, Flóra; Sebők, Miklós, 2020. Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat. in: Jakab, András – Sebők, Miklós (szerk.) Empirikus jogi tanulmányok. Budapest, Osiris

Kecskés Gábor. 2020. Az autonóm járművek jogi kérdéseinek nemzetközi kontextusa, különös tekintettel a környezetjogi vetületekre. Állam- és jogtudomány, 61 (4). pp. 52-64. https://jog.tk.hu/uploads/files/2020-04_KECSKES-tan.pdf

Mezei Kitti. 2020. A modern technológiák kihívásai a büntetőjogban, különös tekintettel a kiberbűnözésre. Állam- és jogtudomány, 61 (4). pp. 65-81. http://real.mtak.hu/118627/

Rácz Lilla. 2020. A személy és a dolog fogalmának (lehetséges) változásai a mesterséges intelligencia és a kriptovaluták világában. Állam- és jogtudomány, 61 (4). pp. 82-107. https://jog.tk.hu/uploads/files/2020-04_RACZ-tan.pdf

Makó Csaba, Illéssy Miklós, Pap, József. 2020. Munkavégzés a platformalapú gazdaságban - A foglalkoztatás egy lehetséges modellje? Közgazdasági Szemle, 67 (11). pp. 1112-1129. http://doi.org/10.18414/KSZ.2020.11.1112