A mesterséges intelligencia jogi környezetének kihívásai

A projekt az MI Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósítását támogatja. A deklarált cél, hogy azonosítsa az MI jelenlegi és leendő jogi környezetének problémáit. Az MI egyes sajátosságai megnehezíthetik a jogszabályok alkalmazását és végrehajtását, ezért vizsgálni kell, hogy a jelenlegi szabályozás képes-e kezelni annak kockázatait, vagy a jogszabályok módosítása, esetleg merőben új szabályozás kialakítása válik a jövőben szükségessé.

A projekt során a kutatók felmérik a szektorspecifikus jogi kérdéseket és állásfoglalást (szakvéleményt) nyújtanak a konzorcium tagjai számára. Jogtudományi alapkutatást is végeznek, amelynek célja, hogy jog-összehasonlító módszerekkel – különös tekintettel az EU által kialakított jogi keretre – feltérképezzék a lehetséges irányokat, azonosítsanak jó gyakorlatokat az egyes jogágakon belül az MI kapcsán, hozzájáruljanak a tudományos/szakmai diskurzus kialakulásához. Mindezek alapján konkrét, hatékony jogi ajánlásokat fogalmaznak meg a szabályozási környezetre. A projekt továbbá érinti a szövegbányászati módszerek alkalmazását a jog területen, amely elősegítheti a jogi szövegek kvantitatív elemzését.

 

Projekttermékek listája:

Publikációk:

Kecskés Gábor: Az autonóm járművek jogi kérdéseinek nemzetközi kontextusa, különös tekintettel a környezetjogi vetületekre. Állam- és Jogtudomány 2020/4. pp. 52-64.

Mezei Kitti: A modern technológiák kihívásai a büntetőjogban, különös tekintettel a kiberbűnözésre. Állam- és Jogtudomány 2020/4. pp. 65-81.

Rácz Lilla: A személy és a dolog fogalmának (lehetséges) változásai a mesterséges intelligencia és a kriptovaluták világában. Állam- és Jogtudomány 2020/4. pp. 82-107.

 

MTA Law Working Papers AI and Law Series:

Hodula Máté: Az autonóm járművek hatása a közlekedési büntetőjog fejlődésére

https://jog.tk.hu/mtalwp/az-autonom-jarmuvek-hatasa-a-kozlekedesi-buntetojog-fejlodesere

 

Kálmán Kinga: Nyomokban kódokat tartalmazhat? A mesterséges intelligencia igazságszolgáltatásban történő alkalmazásának alkotmányjogi vonatkozásai a tisztességes eljáráshoz való jog tükrében

https://jog.tk.hu/mtalwp/nyomokban-kodokat-tartalmazhat-a-mesterseges-intelligencia-igazsagszolgaltatasban-torteno-alkalmazasanak-alkotmanyjogi-vonatkozasai-a-tisztesseges-eljarashoz-valo-jog-tukreben

 

Blogbejegyzések:

Körtvélyesi Zsolt: Kódolt egyenlőtlenségek? Diszkrimináció az algoritmusok korában

https://jog.tk.hu/blog/2021/05/kodolt-egyenlotlensegek

 

Kálmán Kinga: Két új technológia az adatvédelmi megfelelés kapujában: Eszteri Dániel előadása a mesterséges intelligencia, a blokklánc és az adatvédelem kapcsolati háromszögéről

https://jog.tk.hu/blog/2021/04/eszteri-daniel-eloadasa

 

Rácz Lilla: A polgári jogi felelősségi rendszer(ek) mesterséges intelligenciára való alkalmazhatóságának egyes kérdéseiről (az Európai Parlament 2020. október 20-i állásfoglalása nyomán) – 1. rész

https://jog.tk.hu/blog/2021/04/a-polgari-jogi-felelossegi-rendszerek-mi-1

 

Kálmán Kinga: Hogyan lesz az etikai szabályokból jogszabály? Ződi Zsolt előadása a mesterséges intelligencia jogi szabályozásáról

https://jog.tk.hu/blog/2021/04/zodi-zsolt-eloadasa

 

Kálmán Kinga: Molnár Tamás előadása a mesterséges intelligencia emberi jogokra gyakorolt hatásairól

https://jog.tk.hu/blog/2021/04/molnar-tamas-eloadasa

 

Szentgáli-Tóth Boldizsár: Péntek esti interdiszciplináris vita a robotok jogairól: a mesterséges intelligenciák jogalanyisága különböző jogágak szempontjából

https://jog.tk.hu/blog/2021/03/pentek-esti-interdiszciplinaris-vita-a-robotok-jogairol

 

 

Hazai programsorozat:

„A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai különböző jogágak szemszögéből” c. konferencia. 2021.05.27.

 

Műhelyvita a mesterséges intelligencia egyes jogi kérdéseit érintő tanulmányokról: Ambrus István: Rethinking the essential elements of substantive criminal law in the light of Artificial Intelligence; Kecskés Gábor: Sustainability Issues of the Intelligent and Autonomous Vehicles. 2021.05.20.

 

Eszteri Dániel: Mesterséges intelligencia és blokklánc: két új technológia az adatvédelmi megfelelés kapujában. 2021.04.06.

 

Ződi Zsolt: Mesterséges intelligencia: hogyan lesz az etikai szabályokból jogszabály? 2021.03.11.

 

Nemzetközi programsorozat:

Varju Márton: Technology sovereignty and its protection in the EU. 2021.07.01.

 

Ljupcho Grozdanovski: In search of effectiveness and fairness in proving algorithmic discrimination in EU law. 2021.06.04.

 

Beatrice Schütte: Liability for AI-related harm in the EU – regulatory plans and challenges. 2021.05.06.

 

Joris Hulstijn: Computational Accountability. 2021.04.01.

 

Tamás Molnár: AI and Fundamental Rights: Public Perceptions, General Awareness and Selected Fundamental Rights Issues. 2021.03.25.

 

Pályázati felhívások:

Publikációs felhívás: A mesterséges intelligencia és a jog

https://milab.tk.hu/hirek/2021/04/publikacios-felhivas-a-mesterseges-intelligencia-es-a-jog

 

 „A mesterséges intelligencia jogi felelősségének vetületei” című tanulmányíró pályázat

https://milab.tk.hu/hirek/2021/05/2021-majus-3-palyazati-felhivas-tudomanyos-palyazat-az-egyetemek-es-foiskolak-magyar-nyelvu-kepzesein-tanulo-hallgatoi-szamara-a-mesterseges-intelligencia-jogi-felelossegenek-vetuletei-cimmel

 

Konferencia, szakmai program részvétel:

Mezei Kitti részt vesz az Academy of European Law „Artificial Intelligence in Criminal Justice and Law Enforcement: The (Mis)Use of AI and Machine-Learning in Criminal Proceedings” című képzésén. 2021.06.16-18.

 

Mezei Kitti: Risks and opportunities in application of Artificial Intelligence: AI-enabled crime, crime prevention and detection. Stockholm Criminology Symposium, 2021.06.15.

 

Mezei Kitti – Szentgáli-Tóth Boldizsár: Az online platformok használatában rejlő veszélyek: a dezinformáció és a kibertámadások jogi kockázatai. NKE EJKK Információs Társadalom Kutatóintézete által szervezett „Internetes platformok kora – társadalmi hatások és szabályozási kihívások” c. konferencia, 2021.05.27.

 

Mezei Kitti – Szentgáli-Tóth Boldizsár: Modern technológiák – új jogi kihívások. Ars Boni Legal Fest, 2021.05.11.

 

Mezei Kitti: Balancing regulation and innovation: Fintech trends and challenges. Bratislava Legal Forum, 2021.04.22.

 

Szentgáli-Tóth Boldizsár részt vett az Academy of European Law „Human Rights and Artificial Intelligence Systems: Practical Challenges and Solutions to Ensuring the Respect and Protection of Human Rights in the Digital Age” című képzésén. 2021.03.29-31.

 

Mezei Kitti: Kihívások a mesterséges intelligencia jogi szabályozásában. NKE RTK Szent György Szakkollégium Kiber Szakmai Műhely, 2021.03.03.

 

Ambrus István: Az önvezető járművek és a büntetőjog. NKE RTK Szent György Szakkollégium Kiber Szakmai Műhely, 2021.03.03.

 

International Forum on the Future of Constitutionalism (Panel 78.): The impact of artificial intelligence to the democracy. Résztvevők: Chronowski Nóra (chair), Kecskés Gábor (discussant), Szentgáli-Tóth Boldizsár (speaker). 2021.01.15.

 

Sajtóvisszhang:

Ügyvédfórum szerkesztőség: A robot tárgya és nem alanya a jognak, döntéseiért természetes személyeknek kell viselniük a felelősséget. Ügyvédfórum, 2021.03.16.

http://ugyvedforum.hu/cikkek/2021/03/a-robot-targya-es-nem-alanya-a-jognak-donteseiert-termeszetes-szemelyeknek-kell-viselniuk-a-felelosseget

 

Mészáros Endre: Dr. Mezei Kitti a jog eszközeivel harcol a hackerek ellen. BAMA, 2021.03.07. és Dunántúli Napló, 2021.03.03.

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/dr-mezei-kitti-a-jog-eszkozeivel-harcol-a-hackerek-ellen-3617044/