Publikációk

2022

Bai Attila, Kovách Imre, Czibere Ibolya, Megyesi Boldizsár, Balogh Péter. Examining the Adoption of Drones and Categorisation of Precision Elements among Hungarian Precision Farmers Using a Trans-Theoretical Model. Drones 6(8), 200. 2022. 

https://doi.org/10.3390/drones6080200

Czebe András. Fegyverek egyenlősége a digitális forradalom korában: a leplezett eszközök alkalmazásával összegyűjtött elektronikus adatok garanciális kérdései. Kúriai Döntések Bírósági Határozatok: A Kúria lapja 70: 1 pp. 141-147. 7 p. 2022

http://real.mtak.hu/136339/

Illéssy, Miklós – Huszár, Ákos. Technológiai fejlődés és munkaerőpiac: automatizációs kitettség Magyarországon. Statisztikai Szemle. 2022.

https://doi.org/10.20311/stat2022.2.hu0137

Kovách Imre, Megyesi Boldizsár, Bai Attila, Balogh Péter. Sustainability and agricultural regeneration in the Hungarian agriculture. Sustainability 14 : 2 Paper: 969 , 14 p. 2022, Q1

https://doi.org/10.3390/su14020969

Molnár Csaba. If there is nothing else to say: the local content of interpellations. The Journal of Legislative Studies. 2022, Q1

https://doi.org/10.1080/13572334.2022.2127644

Pap József, Makó Csaba, Illéssy Miklós, Zef Dedaj, Sina Ardabili, Török Bernát, Amir Mosavi. Correlation Analysis of Factors Affecting Firm Performance and Employees Wellbeing: Application of Advanced Machine Learning Analysis. Algorithms 15(9), 300. 2022.

https://doi.org/10.3390/a15090300

Ring Orsolya, Üveges István. A CLARIN ParlaMint magyar korpusza. In: XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (Szerk: Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika), Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, pp. 491-503, 2022

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/23478/

Sebők Miklós, Kubik Bálint György, Molnár Csaba, Járay István Péter, Székely Anna. Measuring legislative stability: a new approach with data from Hungary. European Political Science. 2022.

https://doi.org/10.1057/s41304-022-00376-8

Sebők Miklós; M. Balázs Ágnes; Molnár Csaba. Punctuated Equilibrium and Progressive Friction in Socialist Autocracy, Democracy and Hybrid Regimes. Journal of Public Policy, 1-23. 2022, Q1

https://doi.org/10.1007/s11135-021-01287-4

Szabó Martina Katalin, Vincze Veronika, Ring Orsolya, Guba Csenge. Nagyot mondó képviselők? Fokozás a politikai kommunikációban. In: Berend, Gábor; Gosztolya, Gábor; Vincze, Veronika (szerk.) XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, 2022

Tomaž Erjavec, Maciej Ogrodniczuk et al. (Orsolya Ring). The ParlaMint corpora of parliamentary proceedings. Language Resources and Evaluation. 2022., Q1 

https://doi.org/10.1007/s10579-021-09574-0

Üveges István, Csányi Gergely Márk, Ring Orsolya, Orosz Tamás. A szövegaugmentálási módszerek összehasonlítása politikai szövegek szentimentanalízise során. In: Berend, Gábor; Gosztolya, Gábor; Vincze, Veronika (szerk.) XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, pp. 521-534, 2022

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/23479/

2021

Ambrus István. Digitalizáció és büntetőjog. Monográfia (Könyv). Wolters Kluwer Hungary, Budapest, Magyarország, 328 p. 2021

https://m2.mtmt.hu/api/publication/31987273

Balogh Péter, Bai Attila, Czibere Ibolya, Kovách Imre, Fodor László, Bujdos Ágnes, Sulyok Dénes, Gabnai Zoltán, Birkner Zoltán. 2021. Economic and Social Barriers of Precision Farming in Hungary. Agronomy 11(6):1112

https://doi.org/10.3390/agronomy11061112

Egedy Tamás, Ságvári Bence. Urban geographical patterns of the relationship between mobile communication, social networks and economic development – the case of Hungary. 2021. Hungarian Geographical Bulletin. 70(2), 129-148. 

https://doi.org/10.15201/hungeobull.70.2.3

Friedery Réka. Pandémia és szabad mozgás: a Schengeni határellenőrzési kódex és az uniós digitális Covid-igazolvány. MTA Law Working Papers 2021/27.

http://real.mtak.hu/135116/

Grund Borbála. A kibertér bűncselekményeiről és a kiberbűnözés hazai gyakorlatáról. MTA Law Working Papers 2021/21.

https://jog.tk.hu/mtalwp/a-kiberter-buncselekmenyeirol-es-a-kiberbunozes-hazai-gyakorlatarol

Hodula Máté. 2021. Az autonóm járművek hatása a közlekedési büntetőjog fejlődésére. MTA Law Working Papers 2021/7. pp. 1-32.

https://jog.tk.hu/mtalwp/az-autonom-jarmuvek-hatasa-a-kozlekedesi-buntetojog-fejlodesere

Illéssy, Miklós – Huszár, Ákos – Makó, Csaba. Technological development and the labour market: how susceptible are jobs to automation in Hungary? Societies. 2021; 11(3):93.

https://doi.org/10.3390/soc11030093

Kálmán Kinga. 2021. Nyomokban kódokat tartalmazhat? A mesterséges intelligencia igazságszolgáltatásban történő alkalmazásának alkotmányjogi vonatkozásai a tisztességes eljáráshoz való jog tükrében. MTA Law Working Papers 2021/2. pp. 1-24.

https://jog.tk.hu/mtalwp/nyomokban-kodokat-tartalmazhat-a-mesterseges-intelligencia-igazsagszolgaltatasban-torteno-alkalmazasanak-alkotmanyjogi-vonatkozasai-a-tisztesseges-eljarashoz-valo-jog-tukreben

Kálmán Kinga: The constitutional aspects of applying AI based decision-making in the judiciary through the lenses of the right to fair trial. In: Garayová Lilla (szerk.) The Law of the Future - The Future of Law. Bratislava, Szlovákia: Páneurópska vysoká škola (2021) pp. 823-847.

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/05/lotf.pdf

Máté Ákos, Sebők Miklós, Barczikay Tamás. 2021. The effect of central bank communication on sovereign bond yields: The case of Hungary. PLOS ONE, 16 (2). pp. 1-28.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245515

Máthéné Hegedűs Regina. Az önvezető járművek és a közlekedési bűncselekmények miatti büntetőjogi felelősség kérdése a nemzetközi szabályozás tükrében. MTA Law Working Papers 2021/28.

https://jog.tk.hu/mtalwp/az-onvezeto-jarmuvek-es-a-kozlekedesi-buncselekmenyek-miatti-buntetojogi-felelosseg-kerdese-a-nemzetkozi-szabalyozas-tukreben

Mezei Kitti. A kiberbűnözés aktuális kihívásai a büntetőjogban. L’Harmattan Kiadó. Budapest, Magyarország, 282 p. 2021

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse¶ms=publication;31675752

Ságvári Bence, Gulyás Attila, Koltai Júlia. Attitudes Towards Participation in a Passive Data Collection Experiment. Sensors. 2021; 21(18):6085., Q2

https://doi.org/10.3390/s21186085

Sebők, Miklós; Boda Zsolt (Eds.) Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021

Sebők, Miklós; Boda Zsolt. Understanding Agenda Dynamics in Non-democracies. In:  Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021.

Csaba, Molnár,; Miklós Sebők. The Data and Methods of the Hungarian Comparative Agendas Project, In:  Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021

Csaba Molnár; Orsolya Ring. Hungarian Regimes and Their Institutional Characteristics, In:  Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021.

Csaba Molnár. The Pre-war Era of Proto-parliamentarism (1867–1918), In:  Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021

Orsolya Ring; László Kiss. Agenda Dynamics in Socialist Autocracy (1957–1989), In:  Policy Agendas is Autocracy, and Hybrid Regimes. London, Palgrave Macmillan, 2021

Sebők Miklós, Kacsuk Zoltán, Máté Ákos. The (real) need for a human touch Testing a human-machine hybrid topic classification workflow on a New York Times corpus. Quality and Quantity: International Journal of Methodology. 2021, Q1

https://doi.org/10.1017/S0143814X21000143

Sebők Miklós, Kristin Makszin & Jasper Simons. 2021. Mission adapted: the hidden role of governors in shaping central bank operating missions in Hungary. East European Politics.

https://doi.org/10.1080/21599165.2021.1907351

Sebők Miklós, Ring Orsolya és Máté Ákos. 2021. Szövegbányászat és Mesterséges Intelligencia R-ben, Budapest: Typotex.

https://www.researchgate.net/publication/352119720_Szovegbanyaszat_es_mesterseges_intelligencia_R-ben

Szentgáli-Tóth Boldizsár: Robotic personhood and its potential impact to democracy. Should artificial intelligence be citizens and vested with right to vote? In: Garayová Lilla (szerk.) The Law of the Future - The Future of Law. Bratislava, Szlovákia: Páneurópska vysoká škola (2021) pp. 771-807.

http://real.mtak.hu/125102/6/lotf-771-808.pdf

Tomaž Erjavec et al. (Orsolya Ring). ParlaMint: Comparable Corpora of European Parliamentary Data. CLARIN Annual Conference 2021 – Proceedings (Eds. Monica Monachini, Maria Eskevich).

https://office.clarin.eu/v/CE-2021-1923-CLARIN2021_ConferenceProceedings.pdf#page=27

Vancsó Anna, Kmetty Zoltán. Dominant Christian narratives of solidarity during the COVID pandemic in Hungary. Intersections. East European Journal of Society and Politics. Vol. 7 No. 3, 2021, pp. 101-119

https://doi.org/10.17356/ieejsp.v7i3.804   

Zorkóczy Miklós. Mesterséges intelligencia az egészségügyben: Dilemmák és lehetőségek. MTA Law Working Papers 2021/25.

https://jog.tk.hu/mtalwp/a-mesterseges-intelligencia-egeszsegugyi-jogi-es-etikai-dimenzioi

2020

Bolonyai, Flóra; Sebők, Miklós, 2020. Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat. in: Jakab, András – Sebők, Miklós (szerk.) Empirikus jogi tanulmányok. Budapest, Osiris

Jakab András; Sebők Miklós (szerk.): Empirikus jogi kutatások - Paradigmák, módszertan, alkalmazási területek, Osiris Kiadó, Budapest, 2020. 

http://real.mtak.hu/121884/

Kecskés Gábor. 2020. Az autonóm járművek jogi kérdéseinek nemzetközi kontextusa, különös tekintettel a környezetjogi vetületekre. Állam- és jogtudomány, 61 (4). pp. 52-64. 

https://jog.tk.hu/uploads/files/2020-04_KECSKES-tan.pdf

Makó Csaba, Illéssy Miklós, Pap, József. 2020. Munkavégzés a platformalapú gazdaságban - A foglalkoztatás egy lehetséges modellje? Közgazdasági Szemle, 67 (11). pp. 1112-1129. 

http://doi.org/10.18414/KSZ.2020.11.1112

Mezei Kitti. 2020. A modern technológiák kihívásai a büntetőjogban, különös tekintettel a kiberbűnözésre. Állam- és jogtudomány, 61 (4). pp. 65-81. 

http://real.mtak.hu/118627/

Rácz Lilla. 2020. A személy és a dolog fogalmának (lehetséges) változásai a mesterséges intelligencia és a kriptovaluták világában. Állam- és jogtudomány, 61 (4). pp. 82-107. 

https://jog.tk.hu/uploads/files/2020-04_RACZ-tan.pdf

Sebők Miklós; Gajduschek György; Molnár Csaba (szerk.): A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények, Gondolat Kiadó, Budapest, 2020. 

http://real.mtak.hu/121883/

Sebők Miklós; Kacsuk Zoltán. 2020. The Multiclass Classification of Newspaper Articles with Machine Learning: The Hybrid Binary Snowball Approach. Political Analysis, pp.1-14  

https://doi.org/10.1017/pan.2020.27

Sebők Miklós; Kozák Sándor. 2020. From State Capture to “Pariah” Status? The Preference Attainment of the Hungarian Banking Association (2006–14). Business and Politics, pp. 1-23 

https://doi.org/10.1017/bap.2020.8