Társadalmi-kognitív hatások a jogi döntéshozatalban: formális modellezés, Deep Learning alkalmazás

A megcélzott exploratív kutatás egy új, formálódó európia kutatási konzorcium hazai lábának kiépítését célozza. A kutatás tárgya a jogi diszkréció működésének modellezése, egy olyan terület, mely eleddig notóriusan ellenállt a modellezési kísérleteknek. A jogi diszkréció működése három kontextusban kerül összevetésre. Magyarország: az Alkotmánybíróság és a Kúria ítélkezési mintázata; Egyesült Királyság: a precedens alapú közjogi ítélkezés modellezése; Holland Királyság: a 'redelijkheid' ('ésszerűség') sajátos szerepének feltárása a holland ítélkezési gyakorlatban. A formális modellezést Deep Learning kontextusbeli tesztelések követik. Az egy éves kutatási periódus egy fiatal kutató formális modellezésre és tesztelésre való in situ betanításával telik. Társadalomtudományos végzettségű és egyben programozási gyakorlattal is rendelkező személyt keresünk. E képesség keverék leginkább az egyetemi világon kívül sajátítható el. Egy akadémiai érdeklődésű ipari/gazdasági tapasztalatokkal rendelkező személyt tervezünk kiképezni úgy nemzetközi kutatási csapatokban való eredményes munkálkodásra, mint a felső sávú tudományos lapokban való publikákás fortélyaira. Kulcsszavak: Formális modellezés, Jogi diszkréció, Deep Learning, Társadalmi kogníció, AI jogi alkalmazása