Eszteri Dániel: Az algoritmikus döntéshozatal egyes adatvédelmi kérdései és a kapcsolódó joggyakorlat?

   2024. április 25.

A MILAB Speaker Series tavaszi előadássorozatának első részében Eszteri Dániel ad elő "Az algoritmikus döntéshozatal egyes adatvédelmi kérdései és a kapcsolódó joggyakorlat?" címmel.

Az előadás első felében az algoritmikus döntéshozatal adatvédelmi és adatbiztonsági problémáit és értékelését mutatja be a GDPR vonatkozó jogintézményein keresztül. Ennek során kitér az algoritmikus döntéshozatal során kezelt személyes adatok lehetséges jogalapjainak, az érintett tájékoztatásának és az emberi beavatkozás kérésének problémájára. Továbbá adatbiztonsági szempontból érint egyes biztonsági kockázati tényezőket a tanításhoz és a döntéshozatalhoz felhasznált személyes adatok vonatkozásában. Az előadás a második felében bemutatja az eddigi adatvédelmi joggyakorlatot néhány releváns ügyben született hatósági és bírósági döntésen keresztül. Ennek során az eddigi hazai adatvédelmi hatósági gyakorlat, az Európai Bíróság releváns előzetes döntéshozatali eljárása ("SCHUFA Holding ügy"), továbbá a ChatGPT-t fejlesztő amerikai OpenAI ellen folyamatban lévő uniós koordinált hatósági fellépés főbb megállapításai kerülnek felvázolásra.

Időpont: 2024. április 25. 10.00-12.00

Helyszín:  Zoomon keresztül, amelynek elérhetősége:

https://us06web.zoom.us/j/85104779779?pwd=eaqK0EENBsbYU75nv3xTHGPM6Bqofm.1

Meeting ID: 851 0477 9779

Passcode: 776421

 

A rendezvény a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, valamint a 138965. számú NKFIH pályázat keretében valósult meg, az Európai Unió RRF-2.3.1-21-2022-00004 projekt, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával.