2021. szeptember 16. - Gyulai Attila és Ujlaki Anna tanulmánya az Információs Társadalom folyóiratban

2021. szeptember 16. - Gyulai Attila és Ujlaki Anna tanulmánya az Információs Társadalom folyóiratban

The political AI: A realist Account of AI regulation címmel jelent meg Gyulai Attila és Ujlaki Anna közösen írt tanulmánya az Információs Társadalom folyóirat The Ethics of Artificial Intelligence című tematikus számában.

A cikk politikaelméleti nézőpontból vizsgálja a mesterséges intelligencia (MI) szabályozásának problémáját. A szerzők politikai realista alapokon kritizálják a téma bevett, alkalmazott etika alapú megközelítését, és arra mutatnak rá, hogy az MI elsősorban nem szabályozási, hanem politikai jellegű probléma. Ennek bizonyítására a cikk először szemlélteti a szűk MI politikában való alkalmazását és a szabályozás sajátosan politikai jellegét, másodszor pedig a mesterséges általános intelligencia és a szuperintelligencia problémájának segítségével gondolja újra a politikaelmélet néhány legrégebbi kérdését.

A teljes cikk szabadon elérhető itt.

Gyulai, Attila, Anna Ujlaki. (2021) The political AI: A realist account of AI regulation. Információs Társadalom XXI. (2) 29–42. https://inftars.infonia.hu/article.php?doi=inftars.XXI.2021.2.3