2022. december 15. - Felhívás a TK Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium kutatási témáiban megjelentetett publikációk jutalmazására

A TK kutatási profiljában meghatározó és egyre növekvő jelentőséggel bírnak a mesterséges intelligenciát alkalmazó, a szövegbányászat, a természetes nyelvfeldolgozás (NLP), hálózatkutatás és más gépi tanulást alkalmazó módszertanra épülő interdiszciplináris kutatások. A Nemzeti Laboratórium keretében a TK, mint a hazai társadalomtudományok egyik legjelentősebb kutatóhelye komplex módon vizsgálja az új technológiák nyújtotta lehetőségek társadalmi, gazdasági, politikai és jogi (szabályozási) aspektusait, emellett részt vesz a különböző oktatási programok kidolgozásában. A felhívás célja a terület kutatási témáiban aktív, a TK-val munkaviszonyban álló munkatársak publikációs tevékenységének ösztönzése.

 

Ennek érdekében a projekt szakmai vezetése a Thomson Reuters (Social Sciences Citation Index) és a SCImago legutolsó elérhető (2021-re illetve 2022-re vonatkozó) listája alapján

a, legalább 1-es impakt faktorral rendelkező, világnyelven megjelenő tudományos folyóiratban vagy a SCImago releváns tudományterületi listáján Q1 besorolású folyóiratban megjelent publikációk szerzőit, bruttó 300 000 Ft

b, az 1 alatti impakt faktorral rendelkező, világnyelven megjelenő tudományos folyóiratban vagy a SCImago releváns tudományterületi listáján Q2 besorolású folyóiratban megjelent publikációk szerzőit, bruttó 200 000 Ft

 

jutalomban részesíti a publikáció folyóirathoz való elfogadását követően, de még megjelenése előtt.

 

A megjelenés előtt álló publikációkon szerepeltetni kell az alábbi köszönetnyilvánítás szövegét:

A publikációban szereplő kutatást a TK az Európai Unió támogatásával valósította meg, az RRF-2.3.1-21-2022-00004 azonosítójú, Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projekt keretében. // The research was supported by the European Union within the framework of the RRF-2.3.1-21-2022-00004 Artificial Intelligence National Laboratory Program.

 

Általános szabályként kizárólag a Teljesítményértékelési Szabályzat IV. 1. pont (1) bekezdésének megfelelő publikációk vehetők figyelembe. Szerzőtársak esetén a Teljesítményértékelési Szabályzat IV. 1. 3. pontjában szereplő szorzókat kell alkalmazni.

 

A publikációk tartalmának a MILAB kutatási programjához való illeszkedéséről a MILAB szakmai vezetése dönt. A MILAB publikációs jutalomra elfogadott publikációk esetében a jutalom összege független az érvényes TK jutalmazási rendszertől (így pl. ugyanaz a cikk jogosult lehet mindkét jutalomra).

 

Jelen felhívás a 2023. január 1. - 2023. május 31. közötti időszakban elfogadott publikációkra vonatkozik. A publikáció adatait és az elfogadást közlő email másolatát a szerzőnek az alábbi linken szereplő űrlapon kell bejelentenie: https://intranet.tk.hu/urlap/tk-mesterseges-intelligencia-nemzeti-laboratorium  

 

A publikációkat az időszak leteltével összesítjük, a jutalmazás ezután kerül kifizetésre. Az adott időszakban jutalomban részesült publikációk listáját az intraneten közzétesszük.