Álláspályázat projektkutató munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet 

projektkutató munkakör betöltésére 

a TK Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projektbe

Feladatkör:

 • A TK Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projekthez és a poltextLAB kutatócsoporthoz (https://poltextlab.com/) kapcsolódó tudományos és tudományszervezési feladatok;
 • Visegrádi országok közpolitikájához kapcsolódó adatok gyűjtése, adatbázis építés;
 • Közpolitikai napirendekkel kapcsolatos elemzések készítése a nemzetközi Comparative Agendas Project (https://www.comparativeagendas.net/ ) módszertana alapján;
 • Konzultáció külföldi partnerintézményekkel;
 • Nemzetközi konferenciák, workshopok előkészítésének, szervezésének a támogatása, konferenciarészvétel.

 

Pályázati feltételek:                      

 • Folyamatban lévő vagy befejezett politikatudományi vagy más társadalomtudományi, vagy adattudományi PhD képzés;
 • Magas vagy anyanyelvi szintű magyar nyelvtudás;
 • Magas szintű angol nyelvtudás;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

Előnyök:

 • Python és/vagy R programozói ismeret;
 • Nagy nyelvi modellekkel (LLM) kapcsolatos tapasztalatok;
 • A cseh, szlovák nyelv magas szintű ismerete;
 • Haladó kvantitatív ill. kvalitatív módszertani felkészültség;
 • Demonstráltan magas színvonalú angol tudományos szaknyelvi ismeretek;
 • Impakt faktoros vagy a Scimago szerinti Q1-es folyóiratban megjelent publikációk.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Egy angol nyelvű motivációs levelet (1 oldal);
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a  https://tk.hu/adatvedelem oldalon.  

A munkavégzés helye: Társadalomtudományi Kutatóközpont Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos a betöltésig

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Baumgartner Zoé részére, Baumgartner.Zoe.Eszter@tk.hu e- mail címre. Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: PROJEKTKUTATÓ/TK MILAB/2023.

A pályázat elbírálásnak határideje: folyamatos a betöltésig

A pályázat elbírálásnak módja:

A pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetés személyes vagy online formában is megtörténhet, internetes alkalmazáson keresztül.

Bérezés: megállapodás szerint

A munkakör azonnali kezdéssel betölthető heti 20 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Ring Orsolya, a ring.orsolya@tk.hu email címen.