Álláspályázat kutatási asszisztens munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet 

kutatási asszisztens munkakör

betöltésére a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projektbe

 

Feladatkör:

 • A TK Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projekthez (https://milab.tk.hu/hu) kapcsolódóan kutatási asszisztencia „Blokklánc és mesterséges intelligencia” témakörben a projekt szakmai vezetőjének irányításával;
 • A témával kapcsolatos adatforrások felkutatása, összegyűjtése, és rendszerezése;
 • Részvétel a kutatási eredmények elemzésében és prezentálásában;
 • Közreműködés kutatási dokumentációk összeállításában (illetve potenciálisan tanulmányok írásában való részvétel)
 • Tudománykommunikációs feladatok

 

Kutatási témák:

 • Blokklánc alapú decentralizált mesterséges intelligencia modellek elemzése
 • Mesterséges intelligencia és blokklánc alkalmazások a pénzügyi szektorban és pénzügyi szabályozásban, a kriptovaluták szabályozása
 • Blokklánc alapú adatvédelem és mesterséges intelligencia megoldások vizsgálata
 • Az okos szerződések és automatizált végrehajtás kormányzati alkalmazásai mesterséges intelligencia támogatással a blokkláncon
 • A blokklánc és mesterséges intelligencia technológiájára épülő megoldások hatása a politikai, társadalmi és gazdasági rendszerekre

Pályázati feltételek:                     

 • egyetemi jogviszony vagy legalább BA diploma: politikatudományi vagy más társadalomtudományi, informatikai, vagy természettudományi szakon;
 • magas szintű angol nyelvtudás és íráskészség;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

Előnyök:

 • A blokklánc technológia ismerete
 • Programozási ismeretek (Python és/vagy R)
 • Egyéb idegen nyelv magas szintű ismerete;
 • Haladó kvantitatív ill. kvalitatív társadalomtudományi módszertani felkészültség;

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát és esetleges publikációs jegyzékét;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Egy maximum 1 oldalas angol nyelvű motivációs levelet;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a  https://tk.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye: Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos a betöltésig A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Freigang István részére, freigang.istvan@tk.hu e-mail címre. Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: BLOKKLÁNC AI/MILAB/2023

A pályázat elbírálásnak határideje: folyamatos a betöltésig

 

A pályázat elbírálásnak módja: A pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetés személyes vagy online formában is megtörténhet, internetes alkalmazáson keresztül. A munkakör pozitív elbírálást követően, azonnali kezdéssel betölthető heti 20 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A munkaszerződés hat hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

Bérezés: megegyezés szerint

 

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Freigang István, a freigang.istvan@tk.hu email címen keresztül.