Magyarországi tüntetések közpolitikai következményeinek és a média napirendjét befolyásoló hatásának elemzése

A kutatási projekt célja tüntetési adatbázis létrehozására alkalmas, fél-automatikus tartalomelemzési módszer kidolgozása. A szövegkorpusz alapját adó újságcikkeket média figyelő cégtől kívánjuk beszerezni. A tiltakozási adatbázis megfelel a CAP projekt kategóriáinak, lehetséges lesz így összekapcsolni azt a közpolitikai következményekre (törvények, rendeletek, interpellációk, azonnali kérdések) és a média napirendjére vonatkozó adatbázisokkal, amelyek a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében készültek. A kapcsolt adatbázisnak a segítségével lehetőség nyílik annak felmérésére, hogy mely tüntetéseknek van közpolitikai következménye, ill. média napirendet befolyásoló hatása. Jelentős hozzáadott értéke a kutatásnak a tüntetési és a közpolitikai adatbázis összekapcsolása. A kutatás elősegítheti azt is, hogy a nemzetközi CAP projekt több részt vevő országában is készüljenek hasonló tüntetési adatbázisok, amelyek lehetővé tennék a tiltakozások következményeinek összehasonlító vizsgálatát.

Kulcsszavak: társadalmi mozgalmak, tiltakozó események elemzése, szövegbányászat, big data, CAP