Szövegbányászat és Mesterséges Intelligencia - Haladó kurzus - 2023 tavasz

Időpont: 2023. május 23. 9:00-15:00

Oktatók: Gelányi Péter, Máté Ákos, Ring Orsolya, Sebők Miklós, Üveges István

Helyszín:  Politikaitudományi Intézet Körtárgyaló

Szövegbányászat és Mesterséges Intelligencia képzési program haladó kurzusa olyan haladó szövegbányászati eljárásokba, mint a felügyelet nélküli tanulási, valamint a felügyelt tanulási algoritmusok nyújt bevezetést.

Bemeneti követelmény: a bevezető és az alkalmazott alapszintű kurzus elvégzése vagy más a PoltexLAB által szervezett bevezető szövegbányászati képzésen való részvétel, illetve egyéb bevezető szövegbányászati képzésen való részvétel (pl.: Udemy, Datacamp). Szintén alapfeltétel az R programnyelv és szoftverkörnyezet felhasználói szintű ismerete.

A kurzushoz saját laptop szükséges, melyre az R és RStudio programok előzetesen telepítve vannak.

Az R program (legalább 4.0-ás verzió) letölthető: https://www.r-project.org/

Az RStudio (legalább 1.4-es verzió) letölthető:
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download

Haladó kurzus tematika

  1. Klaszterelemzés és topic modellezés
  2. Szóbeágyazások
  3. Szövegösszehasonlítás
  4. Szövegskálázás: felügyelet nélküli (WordFish) és felügyelt megoldások (WordScore)
  5. Osztályozás és felügyelt tanulás
  6. NLP és névelemfelismerés

A kurzus során használt tankönyv:

Sebők Miklós - Ring Orsolya – Máté Ákos (szerk.): Szövegbányászat és mesterséges intelligencia R-ben – Egy társadalomtudományi bevezetés. Budapest, 2021

A könyv elérhető az alábbi linken: https://tankonyv.poltextlab.com/

Jelentkezés: https://mokk.tk.hu/urlap/szovegbanyaszat-es-mesterseges-intelligencia-kepzesi-program-halado-kurzus-2023-tavasz