Társadalmi viselkedés megértése és modellezése digitális adatokkal - Közpolitikai döntések támogatása valós idejű „online listening” alapú társadalmi, nyelvi és szimulációs modellekkel

A projekt célja egy olyan döntéshozó támogatási platform létrehozása, amely az online térben keletkező szöveges adatokat felhasználva képes szakpolitikai témákban, valós időben képet adni az a hazai lakosság véleményéről és reakciójáról.

Jelenleg a szakpolitikai döntéshozatal leginkább a hagyományos kvantitatív adatgyűjtésekre (survey kutatások) és részben kvalitatív kutatásokra (fókuszcsoport) támaszkodik. A hagyományos módszerekkel szemben a digitális térben keletkező adatok több előnnyel is rendelkeznek. A nagy mennyiségű adat lehetőséget teremt hosszú időszakok nagy időfelbontású elemzésére, ami lehetőséget nyújt különböző beavatkozások hatásának vizsgálatára, külső körülmények hatásának megfigyelésére. Az online térben keletkező diskurzus elemzésének további előnye, hogy az adatgyűjtés beavatkozás nélkül vizsgálja az emberek kommunikációját, a megfigyelt véleményeket nem befolyásolja a kutatási design.

A projekt végére egy olyan platformot tervezünk készíteni, ami meghatározott szakpolitikai témákban folyamatosan gyűjti az online véleményeket, azokat rendszerezi és előre meghatározott szempontok mentén egyszerűen képes riportokat generálni ezen adatokból.

Kulcsszavak: szakpolitika, online listening, szövegbányászat, NLP