2023. február 27. - MI narratívák az online médiában címmel elérhető a vizsgálatunk eredményeiről szóló kutatási jelentés

A kutatássorozat második lépésében az információk „kínálati” oldala felé fordultunk, hiszen az új technológiákkal, így a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos vélemények és ismeretek alakulásában is meghatározó szerepe van a médiában megjelent információknak. A magyarországi kutatások eddig nem nagyon vizsgálták, hogy a hazai online média milyen formában számol be az MI alkalmazásáról, potenciális használati lehetőségeiről és milyen látens és manifeszt üzeneteket közvetít az utópia utópia-disztópia, illetve bizalom bizalom-bizalmatlanság dimenzióiban. Kutatásunk a 2020 és 2022 közötti időszakban megjelent híreket, illetve közösségi média diskurzusokat elemzi és értelmezi. értelmezi.

A KUTATÁSI JELENTÉS ELÉRHETŐ IDE KATTINTVA!

 

2022. június - Mi és az MI - A mesterséges intelligenciával kapcsolatos társadalmi attitűdök Magyarországon címmel elérhető a vizsgálatunk eredeményeiről szóló kutatási jelentés

2022 tavaszán egy 1250 fős országos reprezentatív, személyes megkérdezésen alapuló adatfelvétel során kerestük a választ arra, hogy milyen szintű a felnőtt magyar lakosság tapasztalata és ismerete a digitalizáció, ezen belül a mesterséges intelligencia fejlődésével és lehetőségeivel kapcsolatban, továbbá milyen általános várakozások kapcsolódnak a mesterséges intelligencián alapuló technológiákhoz.

Ebben a kutatási jelentésben a legfontosabb elméleti összefüggések és korábbi kutatási tapasztalatok áttekintése után bemutatjuk a primer adatfelvétel legfontosabb eredményeit az alábbi szerkezetben:

  • Internet- és eszközhasználat Magyarországon.
  • Személyes tapasztalatok és ismeretek a mesterséges intelligenciaalapú megoldásokkal kapcsolatban.
  • A mesterséges intelligencia elfogadottsága különböző döntéshozatali folyamatokban.
  • A digitálisan gyűjtött személyes adatok kutatási célú megosztásával (adattdonáció) kapcsolatos attitűdök.
  • Az MI elfogadása és elutasítása mögött meghúzódó komplex tényezők.
  • A mesterséges intelligencia nyelvi keretezése. Milyen metaforákon keresztül jelenik meg mesterséges intelligencia

A KUTATÁSI JELENTÉS ELÉRHETŐ IDE KATTINTVA!